Skip to content

PUNGUAN PARSAHUTAON BATAK PANDAU PERMAI

1 MANALU/ Br. PANGGABEAN Jl. BAYUR RAYA 01 /PKBS-04/2010
2 PANJAITAN/ Br. NAPITUPULU Jl. BAYUR RAYA 02 /PKBS-04/2010
3 R. SITORUS/ Br. SEMBIRING Jl. MAHANG C 37 No. 4 03 /PKBS-04/2010
4 A.A.Z. SAMOSIR/ Br. SIAHAAN C 36 No. 22 04 /PKBS-04/2010
5 PURBA/ Br. SARAGIH C 27 No. 1 05 /PKBS-04/2010
6 SIMAMORA/ Br. PANGGABEAN C 27 No. 15 06 /PKBS-04/2010
7 SITUMORANG/ Br. SINAGA C 26 No. 3 07 /PKBS-04/2010
8 PANGGABEAN/ Br. MARPAUNG C 26 No. 20 08 /PKBS-04/2010
9 M. PANGGABEAN/ Br. JUNTAK C 47 09 /PKBS-04/2010
10 DM. NAPITUPULU/ Br. TOBING C 54 10 /PKBS-04/2010
11 SINAGA/ Br. HOMBING C 59 11 /PKBS-04/2010
12 Bp. KELVIN/ Br. SIHOMBING C 59 12 /PKBS-04/2010
13 HUTAGALUNG/ Br. SIREGAR C 59 13 /PKBS-04/2010
14 SIREGAR/ Br. MANALU C 59 14 /PKBS-04/2010
15 SIJABAT/ Br. SIREGAR C 59 15 /PKBS-04/2010
16 SIHOMBING/ Br. SILAEN C 59 16 /PKBS-04/2010
17 SIHITE/ Br. MANIHURUK C 60 No. 17 17 /PKBS-04/2010
18 SIBORO C 59 18 /PKBS-04/2010
19 MAK MARIHOT C 59 19 /PKBS-04/2010
20 MANURUNG/ Br. SINAGA C 59 20 /PKBS-04/2010
21 SITUMORANG/ Br. MANALU C 49 21 /PKBS-04/2010
22 Ny. HUTAHAEAN Br. HOTANG GIHON 22 /PKBS-04/2010
23 GULTOM/ Br. GIHON 23 /PKBS-04/2010
24 A. SIMARMATA/ Br. TARIGAN C 60 24 /PKBS-04/2010
25 K. SIMARMATA/ Br. SIBURIAN C 60 25 /PKBS-04/2010
26 JOHANES/ Br. SIMARMATA C 60 26 /PKBS-04/2010
27 Bp. RIO C 60 27 /PKBS-04/2010
28 BUTAR-BUTAR/ Br. TARIGAN C 60 28 /PKBS-04/2010
29 G. SINAGA/ Br. SITANGGANG C 60 29 /PKBS-04/2010
30 GURNING/ Br. SITANGGANG C 60 30 /PKBS-04/2010
31 J. SINAGA/ Br. MANALU C 60 31 /PKBS-04/2010
32 M. SIHOMBING/ Br. MANALU C 60 32 /PKBS-04/2010
33 SIMANUNGKALIT/ Br. SIMARMATA C 60 33 /PKBS-04/2010
34 SILALAHI/ Br. PASARIBU C 60 34 /PKBS-04/2010
35 SILABAN/ Br. MANALU C 60 35 /PKBS-04/2010
36 Op. JEFRI RUMAIJUK C 60 36 /PKBS-04/2010
37 ARITONANG/ Br. MANALU C 60 37 /PKBS-04/2010
38 SIHOMBING (Par OJEK) C 60 38 /PKBS-04/2010
39 TURNIP/ Br. NABABAN KOMPLEK HKI 39 /PKBS-04/2010
40 MANURUNG/ Br. SIMARMATA KOMPLEK HKI 40 /PKBS-04/2010
41 R. GULTOM/ Br. SIMANGUNSONG KOMPLEK HKI 41 /PKBS-04/2010
42 MANALU/ Br. SIMORANGKIR KOMPLEK HKI 42 /PKBS-04/2010
43 SILALAHI/ Br. SILABAN KOMPLEK HKI 43 /PKBS-04/2010
44 SIANTURI/ Br. GULTOM C 49 No. 5 44 /PKBS-04/2010
45 SITOMPUL/ Br. MANIK C 49 45 /PKBS-04/2010
46 R. SIAHAAN/ Br. PAKPAHAN C 49 No. 12 46 /PKBS-04/2010
47 SAMOSIR/ Br. SIMORANGKIR C 56 No. 17 47 /PKBS-04/2010
48 J. NAIBAHO/ Br. SIMAMORA C 56 No. 21 48 /PKBS-04/2010
49 M. PAKPAHAN/Br. SILITONGA C 56 No. 22 49 /PKBS-04/2010
50 SIGIT/ Br. SIMARMATA C 56 No. 23 50 /PKBS-04/2010
51 K. SAMOSIR/ Br. TOMPUL C 60 No. 11 51 /PKBS-04/2010
52 PANJAITAN/ Br. PURBA C 57 No. 18 52 /PKBS-04/2010
53 PAK GANI/ Br. MANALU C 57 53 /PKBS-04/2010
54 SARAGIH/ Br. MANIK C 57 54 /PKBS-04/2010
55 R. PANJAITAN/ Br. TOMPUL 55 /PKBS-04/2010
56 J. SIMAMORA/ Br. SIJABAT C 57 No. 29 56 /PKBS-04/2010
57 PAKPAHAN/ Br. HUTAGALUNG C 39 No. 12 57 /PKBS-04/2010
58 B. SIMAMORA/ Br. TAMBUNAN Jl.  SIRSAK C 13 No. 19 58 /PKBS-04/2010
59 BENG LAI/ Br. HALOHO C 54 No. 18 59 /PKBS-04/2010
60 STEVE LUKAS/ Br. TUMORANG C. 49 No. 20 60 /PKBS-04/2010
61 C. SAGALA/ Br. TOMPUL JL. KERAGUAN 61 /PKBS-04/2010
62 K. SIAHAAN/ Br. MANIK 62 /PKBS-04/2010
63 D. MARPAUNG/ Br. TUMORANG 63 /PKBS-04/2010
64 Ny. PASARIBU Br. SIBARANI Jl. SIRSAK II NO. 64 /PKBS-04/2010
65 H. SIREGAR/ Br. SIANTURI Blok. AA 65 /PKBS-04/2010
66 A. SIBARANI/ Br. SILABAN KOMPLEK HKI 66 /PKBS-04/2010
67 Pdt. SIREGAR/ Br. MANALU C 60 No. 5 67 /PKBS-04/2010
68 H. MANIK/ Br. SIBARANI Blok. B 68 /PKBS-04/2010
69 T. MANALU/ Br. MANIK C 57 No. 9 69 /PKBS-04/2010
70 JP. SIALAGAN/ Br. GIRSANG Jl. RENGAS C 44 No. 12 70 /PKBS-04/2010
71 U. SITANGGANG/ Br. SIMAMORA KOMPLEK HKI 71 /PKBS-04/2010
72 ST. S. SIHOTANG/ Br. HALOHO Jl. BAYUR RAYA C 37 No. 21 72 /PKBS-04/2010
73 U. SILAEN/ Br. HASUGIAN JL. PAUH 73 /PKBS-04/2010
74 B. SIHOMBING/ Br. MANGUNSONG JL. KERAGUAN 74 /PKBS-04/2010
75 BUDI MANALU/ Br. PANGGABEAN JL. KERAGUAN 75 /PKBS-04/2010
76 M. SITOMPUL/ Br. NAINGGOLAN JL. KERAGUAN 76 /PKBS-04/2010
77 BOANG MANALU/ Br. TUMORANG JL. KERAGUAN 77 /PKBS-04/2010
78 PASARIBU/ Br. HUTABARAT JL. KERAGUAN 78 /PKBS-04/2010
79 SILALAHI/ Br. TUMORANG JL. KERAGUAN 79 /PKBS-04/2010
80 PAK BONA TUMORANG/ Br. TUPANG JL. KERAGUAN 80 /PKBS-04/2010
81 HUTABARAT/ Br. PANJAITAN JL. KERAGUAN 81 /PKBS-04/2010
82 SILITONGA/ Br. JL. KERAGUAN 82 /PKBS-04/2010
83 K. TINAMBUNAN/ Br. SINAGA C 52 83 /PKBS-04/2010
84 K. DAMANIK/ Br. PURBA C 52 84 /PKBS-04/2010
85 MANURUNG/ Br. SIHOTANG C 56 85 /PKBS-04/2010
86 J. HUTABARAT/ Br. TAMBUNAN C 6 UJUNG 86 /PKBS-04/2010
87 Ir. SILITONGA/ Br. SAMOSIR C 17B No. 10 87 /PKBS-04/2010
88 PH. SILITONGA Jl. BENDUNGAN 88 /PKBS-04/2010
89 J. BAKARA/ Br. SIBARANI C 3 No. 1 89 /PKBS-04/2010
90 S. SIANIPAR/ Br. SINULINGGA C 10 No. 26 90 /PKBS-04/2010
91 R. MANIHURUK/ Br. SIRAIT C 17 No. 08 91 /PKBS-04/2010
92 M. GULTOM/ Br. AMBARITA 92 /PKBS-04/2010
93 F. TAMBUNAN/ Br. SIRAIT C 6 No. 22 93 /PKBS-04/2010
94 S. SITORUS/ Br. GURNING 94 /PKBS-04/2010
95 Op. RAHEL Br. JUNTAK C 11 No. 23 95 /PKBS-04/2010
96 T. SIMANJUNTAK C 13 No. 10 96 /PKBS-04/2010
97 J. DAMANIK C 13 No. 14 97 /PKBS-04/2010
98 S. TARIGAN/ Br. HUTABARAT C 16 No. 15 98 /PKBS-04/2010
99 P. SIAHAAN/ Br. TAMBUNAN C 12 No. 7 99 /PKBS-04/2010
100 A. MANALU GIHON 100 /PKBS-04/2010
101 M. NADAPDAP/Br. JUNTAK Jl. BENDUNGAN 101 /PKBS-04/2010
102 P. PANJATIAN/ Br. JUNTAK Jl. BENDUNGAN 102 /PKBS-04/2010
103 H. SIHOMBING Jl. BENDUNGAN 103 /PKBS-04/2010
104 A. MANURUNG Jl. BENDUNGAN 104 /PKBS-04/2010
105 H. SIHOTANG Jl. BENDUNGAN 105 /PKBS-04/2010
106 S. MALAU/ Br. PAKPAHAN Jl. BENDUNGAN 106 /PKBS-04/2010
107 B. SITUMORANG/ Br. HUTABARAT Jl. RAYA PASIR PUTIH 107 /PKBS-04/2010
108 A. SIANTURI/ Br. TOMPUL C 7 No. 32 108 /PKBS-04/2010
109 B. TAMBUNAN/ Br. MANURUNG 109 /PKBS-04/2010
110 JF. TAMBUNAN/ Br. TOBING 110 /PKBS-04/2010
111 D. TAMBUNAN/ Br. JUNTAK C7 No. 4 111 /PKBS-04/2010
112 SIMAMORA/ Br. SIADARI 112 /PKBS-04/2010
113 P. TAMBUNAN 113 /PKBS-04/2010
114 MANALU/ Br. HUTAGALUNG (+) 114 /PKBS-04/2010
115 TOBING/ Br. HUTABARAT 115 /PKBS-04/2010
116 HUTAGALUNG/ Br. NAINGGOLAN 116 /PKBS-04/2010
117 SIRINGO-RINGO/ Br. 117 /PKBS-04/2010
118 SARAGIH/ Br. JUNTAK 118 /PKBS-04/2010
119 TARIGAN/ Br. SAMOSIR 119 /PKBS-04/2010
120 SITINJAK/ Br. SIREGAR 120 /PKBS-04/2010
121 SIRAIT/Br. HUTAPEA 121 /PKBS-04/2010
122 SILITONGA/ Br. HALOHO 122 /PKBS-04/2010
Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: